Statystyka medyczna w medycynie opartej na dowodach

books-1592318_960_720

Chociaż statystyka medyczna może się wydawać co najwyżej dodatkiem do praktyki medycznej, ponieważ tak jak nie istnieje statystyczny konsument, tak nie istnieje też statystyczny pacjent. Planowanie leczenia w oparciu jedynie o statystykę medyczną miałoby katastrofalne skutki. Nie oznacza to jednak, że statystyka w ogóle nie ma zastosowania w medycynie.

Medycyna oparta na dowodach

W chwili obecnej obserwujemy wręcz renesans statystyki medycznej, zwłaszcza pod postacią tak zwanej medycyny opartej na dowodach (evidence based medicine). Jest to podejście, które dla laików może się wydawać oczywiste, ale paradoksalnie w medycynie wcale nie jest szeroko stosowane.

Kiedy dla przykładu wykonuje się zabieg bypassów, robi się go tak naprawdę nie po to, by osiągnąć poprawę w wynikach takiego czy innego badania, ale po to, by poprawić jakość życia pacjenta i zapobiegać powikłaniom, na przykład udarom mózgu czy zawałom mięśnia sercowego. Dotychczas wykorzystywane narzędzia badające wyniki zabiegów nie zawsze to pokazywały.

Taki stan rzeczy związany jest w dużej mierze z problemami ze zdobywaniem informacji odnośnie realnych skutków leczenia. Przy podawaniu leków na nadciśnienie tętnicze sprawdza się, czy obniżyły ciśnienie, ale nie sprawdza się już, czy uzyskaliśmy wydłużenie przewidywanego czasu życia pacjenta.

Statystyka w praktyce ambulatoryjnej

Statystyka medyczna jest głównym narzędziem nowego podejścia do medycyny i jej rezultatów, jak również – samego badania rynku medycznego. Jest to narzędzie skomplikowane z kilku powodów:

  • brak danych pierwotnych i wtórnych, na których można by oprzeć badania;
  • trudność w rozpoznawaniu realnych czynników powodujących dane efekty (m.in. dlatego, że pacjenci są równocześnie leczeni na wiele schorzeń);
  • brak możliwości przeprowadzania eksperymentów na szeroką skalę (eksperymenty są możliwe, ale tylko w ściśle określonych warunkach);
  • trudność i koszty zdobywania danych pierwotnych.

Prowadzenie odpowiedniej statystyki w medycynie jest trudne także dlatego, że ważna kategorią jest tutaj jakość życia, a ta ma charakter wyjątkowo subiektywny. Co gorsze, istnieje także problem z określaniem skuteczności leczenia w stosunku do zaniechania działania.

W leczeniu wielu urazów ortopedycznych możliwe jest podjęcie działań inwazyjnych lub zachowawczych. W obu przypadkach pacjenci po czasie zgłaszają poprawę i określenie, które z podejść jest realnie dla pacjenta lepsze, bez zastosowania wysoce skomplikowanego badania statystycznego jest w zasadzie niemożliwe i opiera się na przekonaniu lekarza opartym wyłącznie na intuicji.

Nowoczesne oprogramowanie dedykowane dla firm

Aplikacje mobilne szyte na miarę Twoich potrzeb

Nowoczesne firmy pracują dziś na oprogramowaniu, które odpowiada ich potrzebom. Takie rozwiązanie pozwala na szybką, wygodniejszą i bardziej efektywną pracę, a często także na lepszy kontakt z klientami. Dlatego usługa programowania w zgodzie z konkretnymi wytycznymi cieszy się coraz większą popularnością. Co można zyskać, wybierając oprogramowanie na zamówienie dla swojej firmy?

Aplikacje ułatwiające pracę

Sprawne tworzenie obliczeń, analiz i wykresów pozwala trzymać rękę na pulsie. Dzięki temu firma stale kontroluje swoje wydatki i przychody, a z obserwacji wyłaniają się pomysły na dalszą działalność. Dzięki aplikacji szytej na miarę sporządzanie analiz jest proste, szybkie, intuicyjne. Zautomatyzowanie tego procesu eliminuje błędy i przyspiesza postęp prac.

Pierwszą, ważną kwestię stanowi więc oprogramowanie do użytku wewnątrz firmy. Jego zadanie to przede wszystkim ułatwienie pracy zatrudnionym osobom, przyspieszenie jej i wyeliminowanie błędów. Kompetentny zespół tworzący programy z pewnością będzie w stanie doradzić właściwe rozwiązania.

 Aplikacje mobilne – z myślą o klientach

Sklep internetowy, hotel czy restauracja – każdy biznes skierowany do konkretnych odbiorców zyskuje w ich oczach, kiedy mogą liczyć na szybki kontakt i dostęp do informacji. Internet jest potęgą, a aplikacje mobilne pomagają go dobrze wykorzystać. Dlatego też warto zlecić stworzenie aplikacji mobilnej dla swojej firmy. Odpowiednia szata graficzna, intuicyjna obsługa i łatwość dostępu skutecznie zachęcają klientów do korzystania z oferty.

 Odpowiednia szata graficzna

To niezwykle istotne zwłaszcza dla stron i aplikacji, do których dostęp mają klienci. Szata graficzna mówi wiele o samej firmie, o jej celach i potencjalnych odbiorcach usług. Dlatego tak istotne jest dostosowanie tworzonych aplikacji do wytycznych zleceniodawcy. Istotną zaletą oprogramowania na zamówienie jest właśnie możliwość szerokiego dostosowania wyglądu powstałych aplikacji.

Kwestią powiązaną nieodłącznie z wyglądem aplikacji jest również jej intuicyjność. Ta cecha jest niezwykle istotna w każdym typie oprogramowania. Aplikacja szyta na miarę z pewnością będzie łatwa i przyjemna w obsłudze.

 Wykonanie według wytycznych

 Decydując się na konkretne programy, warto wybrać zespół, który słucha i dąży do stworzenia oprogramowania całkowicie odpowiadającego na potrzeby konkretnego biznesu. Odpowiednia firma nie tylko stworzy działające bez zarzutu programy, ale także uwzględni szczególne wytyczne i podpowie, jak zoptymalizować pracę z pomocą aplikacji.

Badania opinii pacjentów – jak je przeprowadzać i po co?

Badania opinii pacjentów

Każdy z nas ma czasem ochotę wyrazić pozytywne zdanie o jakiejś sprzedawczyni, która zawsze jest miła, albo produkcie, który świetnie się sprawdził. Każdy też czasem ma ochotę powiedzieć innym „tutaj nie róbcie zakupów”, „tutaj potrawy nie są świeże”, „oni oszukują”, „ta osoba jest nieuprzejma” i tak dalej.

Mamy prawo do własnej opinii i jej wyrażania na określony temat, by podzielić się z innymi, dać im radę w jakiejś sprawie, czy też po prostu przed czymś ich uchronić. Tym szczególniej prawo to przysługuje nam jako pacjentom – i badania opinii pomagają innym nasze zdanie poznać.

Metody prowadzenia badań opinii pacjentów

Badania opinii pacjentów przeprowadzane są między innymi następującymi metodami:

- w formie ankiety;

- z wykorzystaniem metody sondażu;

- w postaci zogniskowanych wywiadów grupowych;

- w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych;

- posiłkując się metodą tajemniczego klienta lub pacjenta.

Jako pacjenci możemy wyrazić swoje zdanie w odniesieniu do konkretnego lekarza czy całej placówki, ale również wobec stosowanych lekarstw.

Możliwe jest też przeprowadzenie podobnych badań w stosunku do aptek, by dowiedzieć się więcej o sposobie ich funkcjonowania i jeszcze lepiej poznać potrzeby klientów.

Po co przeprowadzać badania opinii?

Tak naprawdę to właśnie potrzeby pacjenta są najważniejsze – właśnie dzięki prowadzonym sondażom czy wypełnianym ankietom można czasem sprawdzić, czy klienci są zadowoleni z obsługi, czy nie brakuje lekarstw, czy nie muszą stać w długiej kolejce do kasy i w związku z tym uważają, że personel powinien być większy, czy uważają, że coś można by zmienić (na przykład zamontować windę) i tak dalej.

Po co jeszcze przeprowadzać podobne badania? Główną zaletą poznania potrzeb klientów-pacjentów jest możliwość podniesienia jakości pracy oraz stopnia przestrzegania standardów w ramach placówki, do której się one odnoszą. Wiadomo już jakie ulepszenia wprowadzić, żeby jeszcze więcej chętnych korzystało z naszych usług.

W dobie rosnącej konkurencji ze wszystkich stron takich możliwości nie można nie wykorzystać – zadowolony klient wróci ponownie, a pewnie będzie też zachwalał naszą ofertę innym, przyciągając ich do nas. Ilość klientów wzrośnie, co przyniesie zyski.

 Kto przeprowadza badania?

Badania satysfakcji pacjentów mogą być prowadzone samodzielnie przez personel medyczny – ale nigdy wówczas nie otrzyma się obiektywnych wyników. Ażeby mogły one odzwierciedlać rzeczywiste opinie pacjentów, ilość zbadanych osób musi być odpowiednio duża – z zachowaniem reguł reprezentatywności próby.

Badaniem opinii – również pacjentów – zajmują się specjalne firmy, które przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania przeprowadzają analizy. Określają też grupę docelową, a także najlepszy sposób dotarcia do informacji na dany temat. Warto pozostawić wszystko w rękach profesjonalistów.

Badania rynku farmaceutycznego – czy to się opłaca?

Badania rynku dla farmacji

Każda firma działająca w branży farmaceutycznej musi liczyć się z tym, że konkurencja przypomina przysłowiowy ocean. A co za tym idzie, że wciąż trzeba badać rynek i wsłuchiwać się w potrzeby konsumentów. A w tym pomocne są profesjonalne firmy badawcze. Pytanie tylko, czy korzystanie ze specjalistycznych badań się opłaca?

Bilans zysków i strat

Badania rynku farmaceutycznego nie należą może do najtańszych usług na rynku. Gdybyśmy jednak chcieli spojrzeć na ich cenę tylko przez pryzmat tego, ile musimy zapłacić firmie badawczej, nie biorąc pod uwagę realnych zysków, jakie tego typu badania mogą nam przynieść, uzyskalibyśmy zamazany obraz ich opłacalności. Dlatego warto w pierwszej kolejności zapytać o bilans zysków i strat, czyli odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie korzyści badania rynku dla farmacji mogą dla mojej firmy przynieść.

Badania rynku medycznego i ich znaczenie dla pacjentów

Mówienie o tym, że na badaniach rynku farmaceutycznego zyskują tylko firmy z tej branży, jest z pewnością mało trafne. Tak naprawdę bowiem w dużej mierze służą one samym pacjentom. Na podstawie ich wyników firmy farmaceutyczne kształtują swoją ofertę, w tym tworzą nowe produkty, czy zmieniają politykę cenową tak, by wpisywać się dokładnie w potrzeby i oczekiwania konsumentów, by być odpowiedzią na ich preferencje.

Dowiedz się, czego oczekuje pacjent

Jak? Pytając o to, czego potrzebuje. Rzecz jednak w tym, że przypadkowo spotkany respondent może mieć trudność, z odpowiedzeniem na takie pytanie w sposób jednoznaczny. Dlatego też w badaniach rynku dla farmacji ważne staje się na przykład analizowanie segmentów konkretnych preparatów. Takie analizy mogą na przykład powiedzieć nam, jaki preparat w określonym czasie cieszył się największą sprzedażą. A to już konkretna odpowiedź na pytanie o preferencje i oczekiwania konsumentów.

Zaplanuj skuteczną kampanię reklamową

Wiesz dobrze, że bez reklamy trudno jest odnieść sukces. Rzecz jednak w tym, żeby reklama ta była odpowiednio zaplanowana. A w tym pomagają właśnie badania rynku. Dzięki nim można stworzyć długofalową kampanię marketingową, która pozwoli zbudować danej marce czy produktowi pozytywny wizerunek na rynku. A to bez wątpienia przełoży się na konkretne i mierzalne zyski.

Badania kosztują. Warto jednak wiedzieć, że dobre badania, przeprowadzone w sposób rzetelny i fachowy nie są kosztem, ale inwestycją. Dzięki nim realne staje się osiągnięcie konkretnych zysków. Pozwalają one bowiem tak kształtować swoją ofertę i w taki sposób ją reklamować, że produkty stają się tymi, po które sięgają konsumenci, wybierając je spośród wielu innych.