Medfile – be free! Program do gabinetu za darmo

Zmiany w stronę elektroniki

W dzisiejszych czasach postępu technologicznego i informatycznego oczekujemy od świata instytucji publicznych zmian, które nadążą za tym wszystkim. Dokumentów powstaje coraz więcej, a miejsce na ich przechowywanie kurczy się w miarę narastania dokumentacji. Nie mówiąc już o całym czasie, jaki traci się przy użytkowaniu papierowych druków. W trosce o wygodę pracy w branży medycznej, a także dla uwzględnienia potrzeb pacjentów, od 2019 roku w całej Polsce obowiązywać ma Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Oznacza to przejście z sytemu danych papierowych na dane umieszczone w sieci. Od poszczególnych zakładów medycznych zależy wybór odpowiedniego oprogramowania. Czego szukać i na co zwracać uwagę przy wyborze programu do gabinetu?

Podstawowe sprawy

Dla pracowników medycznych najważniejszą zaletą tego typu aplikacji jest ich wielofunkcyjność. W ramach darmowej opcji programu Medfile mamy nie tylko szereg narzędzi pozwalających na dobrą organizację pracy, ale również integrację z różnorodnymi bazami danych. Aplikacja pozwala nam w dużo prostszy sposób zarejestrować wizytę, a także stworzyć spersonalizowane karty pacjentów uwzględniające różnorodne potrzeby gabinetu. Zamiast ręcznie wypisywać kilkanaście stron, możemy przyjąć pacjenta już po paru kliknięciach. Dużą zaletą elektronicznych programów do rejestracji jest oszczędność – czasu, miejsca i pieniędzy. Ekonomia idzie tu również w parze z ekologią. Dokumenty elektroniczne przeszukuje się znacznie szybciej niż ogromną liczbę szuflad wypełnionych kartami. Poza tym są one znacznie bardziej odporne na błędy ludzkie: trudno zgubić lub przełożyć coś na nie swoje miejsce w programie. Medfile free jest również zintegrowany z bazami kodów ICF i ICD. Dzięki temu lekarze zyskują aplikację, która spełnia wiele podręcznych funkcji.

Dla pacjentów

Elektroniczne rejestracje oznaczają również wygodę dla pacjentów, którzy mogą zapisywać się na wizyty poprzez dedykowaną stronę www. W ten sposób odpadają uciążliwe dla nich problemy z dodzwonieniem się i ograniczenia czasowe rejestracji. Dodatkowa usługa smsowa pozwala przypominać naszym klientom o wizytach lub informować ich na bieżąco o zmianach w kolejności przyjęć. Ogranicza to znacznie liczbę „zapominalskich” pacjentów, a w razie odwołania spotkania niweluje powstające okienka. Sama obsługa programu również jest niezwykle prosta i intuicyjna. Nie trzeba być znawcą technologii ani fanem aplikacyjnych nowinek żeby móc z niego skorzystać. Interfejs został zaprojektowany w oparciu o badania społeczne, prowadzone zarówno wśród pacjentów, jak i pracowników medycznych, z uwzględnieniem potrzeb różnorodnych grup wiekowych.

Co, jeśli chcemy więcej?

Wszystkie opisane wyżej opcje są dostępne w wersji Medfile free, jeśli jednak interesują nas dodatkowe możliwości, możemy wypróbować wersję płatną, dostępną przez pierwsze 14 dni za darmo. Uzyskujemy wówczas dostęp do znacznie poszerzonych możliwości edycji plików i zdecydowanie tańszą ofertę smsów do pacjentów. Wszystko zależy od naszych potrzeb. Wersja free znacznie lepiej sprawdzi się w przypadku mniejszych gabinetów, które dopiero zaczynają – w razie potrzeby zawsze istnieje możliwość rozszerzenia i uzyskania dostępu do wszystkich funkcji.

Analizy statystyczne w różnych rodzajach przedsiębiorstw

Zanurzeni w liczbach

W dobie internetu i nowych mediów jesteśmy otoczeni przez masę informacji statystycznych. Nieustannie dowiadujemy się, jak wielu ludzi głosuje na tę czy inną partię, jak wielu popiera dany pomysł, a także jaki jest rozstrzał cen interesujących nas produktów. Wszystko to zostało zbadane w oparciu o analizy i badania (jeżeli mamy szczęście – jeśli nie, autor wypowiedzi spekuluje na podstawie własnego pojęcia o świecie, co nie ma w sobie ani odrobiny naukowej powagi, nawet jeśli nie jest pozbawione słuszności). Statystyka jest dziś codziennością, a umiejętność odpowiedniego posługiwania się danymi powoli staje się równie istotna jak nauka czytania liter: pozwala w ogóle orientować się w otoczeniu. Z całą pewnością z badań statystycznych korzysta nauka, ale dzisiaj wymaga jej również planowanie wszelkich procesów biznesowych i nastawione na sukces zarządzanie firmą.

 

Statystyka w zarządzaniu

Każde większe przedsiębiorstwo nie może się obyć bez pomocy badań statystycznych. Analizy statystyczne rynku oraz potrzeb i opinii klientów pozwalają w najlepszy sposób dopasować odpowiednio ofertę, tak by prowadzona przez nas firma mogła się rozwijać w kierunku, który przynosi odpowiedni zysk. Dzięki badaniom satysfakcji pracowników i testom kompetencji jesteśmy w stanie dobierać pracowników w zespoły zadaniowe oraz rekrutować kandydatów w oparciu o najistotniejsze z punktu widzenia przedsiębiorstwa aspekty, nie tylko unikając konfliktów, ale pozwalając w efekcie na stworzenie kreatywnego dream teamu. Dzięki lekturze odpowiednio przygotowanych raportów z badań jesteśmy w stanie stworzyć optymalną strategię dalszego rozwoju. Poprzez opracowanie wyników w standardzie czytelności i kompleksowego wyjaśniania, firmy badawcze same oferują zestawy wskazówek wprost wynikających z interpretacji zebranego materiału.

 

Statystyka w medycynie

Zdrowie jest wartością nadrzędną, dlatego nie dziwi nas to, jaką popularnością cieszą się statystyki poruszające tematy medyczne. Medycyna nie mogłaby istnieć jako kompleksowa dziedzina dotycząca zdrowia ludzkiego, gdyby nie wspierająca ją od początku istnienia statystyka. Oczywiście nie każdy lekarz musi być przy okazji specjalistą w dziedzinie analiz statystycznych. Rozwój biostatystyki i bioinformatyki przebiega dziś symultanicznie z medycyną, dlatego branżowi profesjonaliści prowadzą projekty scalające wiedzę medyczną z analizami statystycznymi, często o wysokim stopniu skomplikowania. Najnowsze metody oraz technologia dają dzisiaj ogromne możliwości w zdobywaniu i przetwarzaniu informacji dotyczących tak istotnych dla medycyny i farmacji aspektów badania, jak choćby skuteczność leków.

 

Współpraca z klientem

Najważniejszym standardem, na który należy zwrócić uwagę dokonując wyboru wykonawcy analiz statystycznych dla podmiotów medycznych jest jakość współpracy z klientem i nastawienie na jak najlepsze dopasowanie się do jego potrzeb i wymagań. Dobry kontakt to dobra współpraca, wie o tym każdy lekarz – ta zasada sprawdza się także w odniesieniu do zewnętrznego zespołu wyspecjalizowanych profesjonalistów, którym powierzamy tak istotny proces, jak analiza statystyczna danych medycznych. Dzięki konsultacjom na każdym etapie badania jesteśmy w stanie w odpowiednim momencie postawić stosowne pytania, niejednokrotnie doprecyzowując zlecony projekt – wiarygodna firma statystyczna nigdy nie wątpi w kompetencje zlecającego, którego wiedza wnosi odpowiedni kontekst do pracy zespołu statystycznego.

O czym należy pamiętać realizując badanie satysfakcji pracowników?

Zanim zabierzesz się do przeprowadzania procesu badawczego, musisz najpierw określić jego cel. Warto pamiętać o tym, aby cel został dobrze określony i uszczegółowiony. Informacje, które zostaną pozyskane w toku przeprowadzania badania satysfakcji pracowników powinny zostać wykorzystane w tym celu, w którym zostały zebrane, co zapewni osiągnięcie pozytywnych wyników.

O czym nie można zapomnieć projektując badanie?

Realizując proces badawczy należy pamiętać przede wszystkim o:

 1. zachowaniu anonimowości badanych – jeśli ankietowani maja świadomość bycia anonimowymi to jednocześnie są skłonni udzielać prawdziwych odpowiedzi; zapewnienie poufności gwarantuje ankietowanym poczucie bezpieczeństwa,
 2. stworzeniu narzędzia, które będzie zrozumiałym dla wszystkim- budując ankietę należy zastanowić się, czy ankietowani będą w stanie odpowiedzieć na przedstawione pytania, a także czy użyte słownictwo będzie zrozumiałe dla każdego ankietowanego,
 3. zadawaniu pytań, które będą zorientowane na postawiony cel – nie należy jednak zapominać o stawianiu pytań kontrolujących, które sprawdzają prawdomówność ankietowanych.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Decydując się na przeprowadzenie badania zadowolenia pracowników nie można także zapomnieć:

 1. o dostosowaniu narzędzi badawczych do predyspozycji badanych,
 2. o zastosowaniu zarówno metod jakościowych, jak i ilościowych– każda z tych metod dostarcza różnego typu informacji, zbierając dane z wykorzystaniem różnych metod można wydobyć informacje pogłębiające, a tym samym lepiej zrozumieć zachodzące sytuacje,
 3. o przyjęciu odpowiedniej postawy – należy być otwartym na odpowiedzi swoich pracowników, być przygotowanym na ujawnienie także negatywnych informacji.

Należy pamiętać, że pozyskane informacje powinny pozwolić na dalszy, niezachwiany rozwój firmy. Stąd planując przeprowadzenie procesu badawczego należy najpierw dobrze określić problem badawczy oraz zastanowić się nad najskuteczniejszymi metodami pozwalającymi na jego dogłębne zrozumienie.

Rzetelne wyniki przełożą się na skuteczne działania rozwojowe

Niezależnie od tego, jakie metody zostaną zastosowane w celu realizacji badania satysfakcji pracowników, pozyskane wyniki powinny być rzetelne. Tylko wtedy wprowadzone zmiany okażą się być skuteczne, a zaplanowane strategie rozwojowe będą przynosić oczekiwane efekty. Odnosząc się do badań poziomu zadowolenia, należy pamiętać o ich regularnym powtarzaniu, co pozwoli śledzić zachodzące zmiany i osiągane postępy w poszczególnych obszarach.

 

 

 

O roli obliczeń w procesach naukowych

Każdy proces badawczy powinien być poparty wiedzą, która opiera się na rzetelnie zebranych danych. Rozumie się przez to także poprawnie wykonane obliczenia naukowe cieszące się jakością oraz wiarygodnością. Takie wyniki nie tylko pozwalają na zrozumienie rzeczywistości, odniesienie sukcesu, ale także inspirują do dalszej działalności naukowej i poszerzania wiedzy o świecie.

Liczby pozwalają zrozumieć świat

Zastosowanie w procesach badawczych narzędzi badawczych, w skład, których wchodzą techniki zbierania wskaźników oraz ich interpretacje, umożliwia otrzymanie profesjonalnych wyników odpowiadających faktycznej sytuacji. Wykorzystując wielość narzędzi badawczych można dobrać takie, które będą:

 • odpowiadały wymaganiom procesu badawczego;
 • będę nakierowane na osiągnięcie celu procesu;
 • zapewnią poprawność przeprowadzania obliczeń naukowych.

O tym, jak rozmawiać o statystyce

Chcąc całościowo ująć badane zagadnienie, a przy tym zyskać wiedzę na przyszłość warto skorzystać z metod statystycznych, które pozwalają na wskazanie i interpretację prawidłowości zachodzących w procesach masowych, a przy tym pozwalają na ich ilościową bądź jakościową analizę. Statystykę dzieli się na:

 • opisową – polega na zgromadzeniu, opisaniu oraz prezentacji danych wraz z ich ilościowym opisem;
 • matematyczna tj. wnioskowanie statystyczne – na podstawie próby wnioskuje się o zbiorowości.

Statystyka, która mówi o wielu sprawach

W kwestii statystyki opisowej, także w sprawie obliczeń naukowych, wyróżnia się:

 • analizę struktury zbiorowości – wskazuje na możliwe rozłożenie cechy zmiennej w badanej zbiorowości;
 • analizę współzależności zjawisk – skupia się na powiązaniach między cechami zmiennymi w kontekście zbiorowości statystycznej;
 • analizę dynamiki zjawisk – wskazuje na zmiany zachodzące w kształtowaniu się cechy zmiennej.

Stąd przeprowadzane procesy badawcze powinny ujmować badany temat wieloaspektowo i szukać sposobów na uzyskanie maksymalnie największej ilości wiedzy. Posiadane narzędzia powinny zostać wykorzystane efektywne, w taki sposób, aby pozwoliły one na skuteczne działanie.

Wyniki powinny stanowić inspirację

Wykorzystanie statystyki w procesach badawczych pozwala nie tylko na uporządkowanie danych, ale także umożliwia zestawienie wielu elementów ze sobą. Przy czym pozyskane dane są rzetelne, co umożliwia ich właściwą analizę. Poprawne obliczenia naukowe zwiększają zakres posiadanej wiedzy, a przy tym powinny inspirować do pogłębiania przeprowadzanych procesów badawczych.