Badania opinii pacjentów – jak je przeprowadzać i po co?

Badania opinii pacjentów

Każdy z nas ma czasem ochotę wyrazić pozytywne zdanie o jakiejś sprzedawczyni, która zawsze jest miła, albo produkcie, który świetnie się sprawdził. Każdy też czasem ma ochotę powiedzieć innym „tutaj nie róbcie zakupów”, „tutaj potrawy nie są świeże”, „oni oszukują”, „ta osoba jest nieuprzejma” i tak dalej.

Mamy prawo do własnej opinii i jej wyrażania na określony temat, by podzielić się z innymi, dać im radę w jakiejś sprawie, czy też po prostu przed czymś ich uchronić. Tym szczególniej prawo to przysługuje nam jako pacjentom – i badania opinii pomagają innym nasze zdanie poznać.

Metody prowadzenia badań opinii pacjentów

Badania opinii pacjentów przeprowadzane są między innymi następującymi metodami:

- w formie ankiety;

- z wykorzystaniem metody sondażu;

- w postaci zogniskowanych wywiadów grupowych;

- w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych;

- posiłkując się metodą tajemniczego klienta lub pacjenta.

Jako pacjenci możemy wyrazić swoje zdanie w odniesieniu do konkretnego lekarza czy całej placówki, ale również wobec stosowanych lekarstw.

Możliwe jest też przeprowadzenie podobnych badań w stosunku do aptek, by dowiedzieć się więcej o sposobie ich funkcjonowania i jeszcze lepiej poznać potrzeby klientów.

Po co przeprowadzać badania opinii?

Tak naprawdę to właśnie potrzeby pacjenta są najważniejsze – właśnie dzięki prowadzonym sondażom czy wypełnianym ankietom można czasem sprawdzić, czy klienci są zadowoleni z obsługi, czy nie brakuje lekarstw, czy nie muszą stać w długiej kolejce do kasy i w związku z tym uważają, że personel powinien być większy, czy uważają, że coś można by zmienić (na przykład zamontować windę) i tak dalej.

Po co jeszcze przeprowadzać podobne badania? Główną zaletą poznania potrzeb klientów-pacjentów jest możliwość podniesienia jakości pracy oraz stopnia przestrzegania standardów w ramach placówki, do której się one odnoszą. Wiadomo już jakie ulepszenia wprowadzić, żeby jeszcze więcej chętnych korzystało z naszych usług.

W dobie rosnącej konkurencji ze wszystkich stron takich możliwości nie można nie wykorzystać – zadowolony klient wróci ponownie, a pewnie będzie też zachwalał naszą ofertę innym, przyciągając ich do nas. Ilość klientów wzrośnie, co przyniesie zyski.

 Kto przeprowadza badania?

Badania satysfakcji pacjentów mogą być prowadzone samodzielnie przez personel medyczny – ale nigdy wówczas nie otrzyma się obiektywnych wyników. Ażeby mogły one odzwierciedlać rzeczywiste opinie pacjentów, ilość zbadanych osób musi być odpowiednio duża – z zachowaniem reguł reprezentatywności próby.

Badaniem opinii – również pacjentów – zajmują się specjalne firmy, które przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania przeprowadzają analizy. Określają też grupę docelową, a także najlepszy sposób dotarcia do informacji na dany temat. Warto pozostawić wszystko w rękach profesjonalistów.