O czym należy pamiętać realizując badanie satysfakcji pracowników?

Zanim zabierzesz się do przeprowadzania procesu badawczego, musisz najpierw określić jego cel. Warto pamiętać o tym, aby cel został dobrze określony i uszczegółowiony. Informacje, które zostaną pozyskane w toku przeprowadzania badania satysfakcji pracowników powinny zostać wykorzystane w tym celu, w którym zostały zebrane, co zapewni osiągnięcie pozytywnych wyników.

O czym nie można zapomnieć projektując badanie?

Realizując proces badawczy należy pamiętać przede wszystkim o:

  1. zachowaniu anonimowości badanych – jeśli ankietowani maja świadomość bycia anonimowymi to jednocześnie są skłonni udzielać prawdziwych odpowiedzi; zapewnienie poufności gwarantuje ankietowanym poczucie bezpieczeństwa,
  2. stworzeniu narzędzia, które będzie zrozumiałym dla wszystkim- budując ankietę należy zastanowić się, czy ankietowani będą w stanie odpowiedzieć na przedstawione pytania, a także czy użyte słownictwo będzie zrozumiałe dla każdego ankietowanego,
  3. zadawaniu pytań, które będą zorientowane na postawiony cel – nie należy jednak zapominać o stawianiu pytań kontrolujących, które sprawdzają prawdomówność ankietowanych.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Decydując się na przeprowadzenie badania zadowolenia pracowników nie można także zapomnieć:

  1. o dostosowaniu narzędzi badawczych do predyspozycji badanych,
  2. o zastosowaniu zarówno metod jakościowych, jak i ilościowych– każda z tych metod dostarcza różnego typu informacji, zbierając dane z wykorzystaniem różnych metod można wydobyć informacje pogłębiające, a tym samym lepiej zrozumieć zachodzące sytuacje,
  3. o przyjęciu odpowiedniej postawy – należy być otwartym na odpowiedzi swoich pracowników, być przygotowanym na ujawnienie także negatywnych informacji.

Należy pamiętać, że pozyskane informacje powinny pozwolić na dalszy, niezachwiany rozwój firmy. Stąd planując przeprowadzenie procesu badawczego należy najpierw dobrze określić problem badawczy oraz zastanowić się nad najskuteczniejszymi metodami pozwalającymi na jego dogłębne zrozumienie.

Rzetelne wyniki przełożą się na skuteczne działania rozwojowe

Niezależnie od tego, jakie metody zostaną zastosowane w celu realizacji badania satysfakcji pracowników, pozyskane wyniki powinny być rzetelne. Tylko wtedy wprowadzone zmiany okażą się być skuteczne, a zaplanowane strategie rozwojowe będą przynosić oczekiwane efekty. Odnosząc się do badań poziomu zadowolenia, należy pamiętać o ich regularnym powtarzaniu, co pozwoli śledzić zachodzące zmiany i osiągane postępy w poszczególnych obszarach.