Decyzje, decyzje…

Decyzje marketingowe wymagają rozwagi i dystansu oraz całościowego oglądu danej kwestii. Świetnym sposobem na uzyskanie odpowiedniej perspektywy jest wykonanie badania sondażowego, które pozwoli wnioskować także na przyszłość.

W przypadku własnego zdrowia nauczyliśmy się już, że częste badania stanowią szansę, a nie zagrożenie i postrzegamy dziś człowieka poddającego się badaniom jako zdrowego, zaangażowanego w aktywną profilaktykę. Podobnie rzecz powinna się mieć, jeśli chodzi o badania w przedsiębiorstwie, którego dobrostan również zależy od szybkiego wykrywania zagrożeń – tak w jego własnych strukturach, jak i na zewnątrz.

Sondaż – to jest coś…

Badania jednak są postrzegane jako luksus, na który nie każda firma może sobie pozwolić. Zlecenie sondażu odbywa się zwykle jako jednorazowa akcja, która kosztuje relatywnie dużo i bardzo długo trwa. Trudno wyobrazić sobie regularne – na przykład kwartalne – badania, wykonywane przez zewnętrzną firmę badawczą. A może udałoby się samodzielnie je poprowadzić?

Wykonanie sondażu najlepiej byłoby zlecić osobnej komórce w firmie, to jednak generuje koszty zatrudnienia oraz koszty związane z samym prowadzeniem badań, jak choćby wydruk materiałów do przeprowadzenia ankietyzacji, które następnie trzeba będzie przechowywać oraz zdigitalizować zebrane za ich pośrednictwem dane.

Alternatywa?

A gdyby możliwe było wykonanie badania inaczej? Dzięki znacznej automatyzacji procesu badawczego można byłoby zredukować koszty badania, digitalizując dane już w momencie ich pozyskiwania, nie tracąc czasu ani pieniędzy na papierowe formularze. Taką metodą ankietyzacji jest CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing), którego zastosowanie sprawia, że samodzielna realizacja badań jest możliwa dla każdego, kto posiada komputer z dostępem do Internetu oraz zestaw słuchawkowy. Potrzebne będzie jeszcze tylko właściwe oprogramowanie.

W internetowej ofercie naszej firmy znaleźć można CATI-System – autorskie oprogramowanie do CATI, stworzone w oparciu o wieloletnie doświadczenie branżowe. Informatycy tworzący ten system do badań telefonicznych służą naszym klientom stałym wsparciem techniczno-merytorycznym, a na stornie udostępniona jest już wersja demo. To oprogramowanie do CATI po zakupie licencji umożliwi tworzenie kwestionariuszy ankietowych oraz kont ankieterskich, zakładanych z poziomu panelu administratora. Przyjazny interfejs i kompatybilność z podstawowymi przeglądarkami zyskuje naszemu oprogramowaniu do CATI przyjazne zainteresowanie.

Dlaczego warto

Pracę z naszym oprogramowaniem dla CATI rozpoczyna kreacja formularza ankietowego. Ze względu na konieczność dużej swobody w tej kwestii – różnorodna tematyka badań wymaga różnego podejścia –  istnieje możliwość stworzenia ankiet o różnym stopniu skomplikowania. Można wzbogacić ankietę poprzez dodanie treści multimedialnych (na przykład nagrań). Same pytania ankietowe mogą mieć charakter filtrujący, to znaczy dana odpowiedź kwalifikuje respondenta do kolejnego pytania – innego w przypadku A i innego w przypadku B. Odpowiedzi na pytania mogą także być wyrażane w stopniach oceny. Duże nawarstwienie może powodować błędy logiczne, utrudniające interpretację wyników. Eliminacji takich błędów służy moduł testowania logiki ankiety, który pozwoli na prześledzenie wszystkich przejść miedzy pytaniami. Inny rodzaj błędów eliminowany jest przez moduł analizy próby, który pozwala na automatyczne zatrzymanie badania, w przypadku osiągnięcia próby o zadanych parametrach, a więc działa poprzez nałożenie ograniczeń na poszczególne zmienne w ankiecie.

CATI-System udostępniany jest na naszym serwerze, gdzie tworzona jest także automatycznie kopia zapasowa dokumentacji badania – formularzy i zabranych baz danych. Dzięki temu ewentualna awaria sprzętu komputerowego nie pozbawi badacza wyników pracy. Liczne specjalistyczne funkcjonalności oprogramowania do CATI zostały zaprojektowane w celu ułatwienia obsługi badania i eliminacji możliwych błędów.