Intuicyjne badania online w biznesie – branża medyczna i farmaceutyczna

Platforma internetowa, dzięki której możliwe jest prowadzenie procesu badawczego w zakresie rozpoznawalności produktów farmaceutycznych i usług medycznych to nowoczesne rozwiązanie w biznesie. Dzięki niemu mogą Państwo rozeznać, czy produkty i usługi proponowane przez Państwa markę są dostrzegalne na rozwiniętym rynku medyczno-farmaceutycznym. Poprzez badania online można dowiedzieć się, czy marka wyprzedza konkurencję pod względem jakości obsługi klienta i efektywności prowadzonych kampanii reklamowych.

 

Czemu służą systemy badawcze?
Systemy badawcze stworzone przez ekspertów z dziedziny statystyki, badań rynku, analiz i ekonomii wspomagają badania nad satysfakcją klientów – użytkowników określonych specyfików medycznych i usług medycznych. Dzięki zaawansowanym modułom, w trakcie prowadzenia badania online można sprawdzić, czy pacjenci:

  • Są zadowoleni z jakości obsługi medycznej, czy też obsługi recepcji,
  • Odczuwają różnice w skuteczności leczenia oraz niwelowania bólu,
  • Odczuwają satysfakcję zachowań personelu medycznego w reakcji na potrzeby psychologiczne,
  • Doświadczają realizacji procedur związanych z informowaniem o stanie zdrowia oraz prowadzonymi zabiegami.

Badania sektora leków OTC, leków na receptę, czy też suplementów diety to kolejny element funkcjonalności platform badawczych online. Procesy, takie jak: wprowadzenie nowego produktu na rynek, zmierzenie jakości kampanii reklamowych, sprawdzenie jakości koncepcji nowych opakowań leków oraz produktów medycznych można prowadzić dzięki różnym panelom badań opinii.

 

Zróżnicowane platformy do prowadzenia badań
Platformy takie jak: Badanie Opinii.pl, eCRF.biz™, SurvGo™ oraz CATI-System, stworzone przez ekspertów BioStat® pozwolą na szybkie zgromadzenie danych oraz analizę otrzymanego materiału. Badania online dostarczają wiedzę na temat rozpoznawalności leków oraz produktów medycznych, chęci ich stosowania a także jakości prowadzonych kampanii promocyjnych i marketingowych.

 

Rozwój w biznesie medyczno-farmaceutycznym
Nowe strategie rozwojowe w branży medycznej oraz wprowadzanie zmian, dzięki którym firma staje się bardziej przystępna pacjentom i lekarzom, odnotowując przy tym zyski sprzedażowe jest jednym z celów badań online pacjentów i klientów. Już dziś możesz sprawdzić, jak Twoja firma jest postrzegana przez odbiorców dzięki nowatorskim narzędziom badawczym BioStat®.

Analizy statystyczne w różnych rodzajach przedsiębiorstw

Zanurzeni w liczbach

W dobie internetu i nowych mediów jesteśmy otoczeni przez masę informacji statystycznych. Nieustannie dowiadujemy się, jak wielu ludzi głosuje na tę czy inną partię, jak wielu popiera dany pomysł, a także jaki jest rozstrzał cen interesujących nas produktów. Wszystko to zostało zbadane w oparciu o analizy i badania (jeżeli mamy szczęście – jeśli nie, autor wypowiedzi spekuluje na podstawie własnego pojęcia o świecie, co nie ma w sobie ani odrobiny naukowej powagi, nawet jeśli nie jest pozbawione słuszności). Statystyka jest dziś codziennością, a umiejętność odpowiedniego posługiwania się danymi powoli staje się równie istotna jak nauka czytania liter: pozwala w ogóle orientować się w otoczeniu. Z całą pewnością z badań statystycznych korzysta nauka, ale dzisiaj wymaga jej również planowanie wszelkich procesów biznesowych i nastawione na sukces zarządzanie firmą.

 

Statystyka w zarządzaniu

Każde większe przedsiębiorstwo nie może się obyć bez pomocy badań statystycznych. Analizy statystyczne rynku oraz potrzeb i opinii klientów pozwalają w najlepszy sposób dopasować odpowiednio ofertę, tak by prowadzona przez nas firma mogła się rozwijać w kierunku, który przynosi odpowiedni zysk. Dzięki badaniom satysfakcji pracowników i testom kompetencji jesteśmy w stanie dobierać pracowników w zespoły zadaniowe oraz rekrutować kandydatów w oparciu o najistotniejsze z punktu widzenia przedsiębiorstwa aspekty, nie tylko unikając konfliktów, ale pozwalając w efekcie na stworzenie kreatywnego dream teamu. Dzięki lekturze odpowiednio przygotowanych raportów z badań jesteśmy w stanie stworzyć optymalną strategię dalszego rozwoju. Poprzez opracowanie wyników w standardzie czytelności i kompleksowego wyjaśniania, firmy badawcze same oferują zestawy wskazówek wprost wynikających z interpretacji zebranego materiału.

 

Statystyka w medycynie

Zdrowie jest wartością nadrzędną, dlatego nie dziwi nas to, jaką popularnością cieszą się statystyki poruszające tematy medyczne. Medycyna nie mogłaby istnieć jako kompleksowa dziedzina dotycząca zdrowia ludzkiego, gdyby nie wspierająca ją od początku istnienia statystyka. Oczywiście nie każdy lekarz musi być przy okazji specjalistą w dziedzinie analiz statystycznych. Rozwój biostatystyki i bioinformatyki przebiega dziś symultanicznie z medycyną, dlatego branżowi profesjonaliści prowadzą projekty scalające wiedzę medyczną z analizami statystycznymi, często o wysokim stopniu skomplikowania. Najnowsze metody oraz technologia dają dzisiaj ogromne możliwości w zdobywaniu i przetwarzaniu informacji dotyczących tak istotnych dla medycyny i farmacji aspektów badania, jak choćby skuteczność leków.

 

Współpraca z klientem

Najważniejszym standardem, na który należy zwrócić uwagę dokonując wyboru wykonawcy analiz statystycznych dla podmiotów medycznych jest jakość współpracy z klientem i nastawienie na jak najlepsze dopasowanie się do jego potrzeb i wymagań. Dobry kontakt to dobra współpraca, wie o tym każdy lekarz – ta zasada sprawdza się także w odniesieniu do zewnętrznego zespołu wyspecjalizowanych profesjonalistów, którym powierzamy tak istotny proces, jak analiza statystyczna danych medycznych. Dzięki konsultacjom na każdym etapie badania jesteśmy w stanie w odpowiednim momencie postawić stosowne pytania, niejednokrotnie doprecyzowując zlecony projekt – wiarygodna firma statystyczna nigdy nie wątpi w kompetencje zlecającego, którego wiedza wnosi odpowiedni kontekst do pracy zespołu statystycznego.

Etapy realizacji badania marketingowego

Etap 1: Określenie obszaru i celów badania

Pracę nad badaniami marketingowymi należy rozpocząć od określenia obszarów badawczych i zidentyfikowania celów badania – to znaczy od sformułowania pytań, na które odpowiedzi poszukujemy. Można powiedzieć, że problematyka każdego badania marketingowego sprowadza się do związków istniejących pomiędzy czterema pojęciami: Marka – Produkt – Klient – Rynek. Istotne jest takie sformułowanie zagadnień, by odpowiedzi okazały się rzeczywiście przydatne dla przedsiębiorstwa. Wyniki rzetelnie przeprowadzonego badania marketingowego stanowią niejednokrotnie podstawę skutecznych decyzji o strategicznym znaczeniu dla firmy.

Etap 2: Dobieranie narzędzi, metodologii i technik badawczych

Następnie przychodzi czas na decyzję, czy podjąć się badania samemu, angażując wewnętrzne siły przedsiębiorstwa, czy może zlecić badanie rynku specjalistom w tej dziedzinie. Firmy poważnie traktujące badania rynku zwykle decydują się zlecić realizację firmie badawczej lub powołują specjalny dział – dzieje się tak, ponieważ wiarygodne wyniki badań można uzyskać jedynie przy zaangażowaniu wykwalifikowanych fachowców w dziedzinie badawczej. Takie osoby będą w stanie wskazać właściwe techniki, metody i narzędzia badawcze, które pozwolą uzyskać dane niezbędne do odpowiedzi na postawione przez nas pytania badawcze. Niezbędne okaże się zastosowanie więcej niż jednej metody – wówczas zastosowane narzędzia będą stanowiły dla siebie kontekst, co pozwoli na uzyskanie wiarygodnych wyników. Na obecność kilku technik pozyskiwania danych oraz ich weryfikacji trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas wyboru między ofertami uzyskanymi od zewnętrznych realizatorów badań.

Etap 3: Wybór najlepszej firmy badawczej

Przy wyborze najlepszej firmy badawczej najchętniej kierowalibyśmy się oczywiście ceną – jednak nie będzie się to sprowadzało do porównania cennika badań na stronach internetowych poszczególnych firm. Jako, że każde badanie jest jednorazowe i specyficzne, są one wyceniane indywidualnie, w zależności od tematyki i metodologii. W celu zorientowania się w kosztach należy skontaktować się z wybranymi firmami, przedstawiając zapytanie ofertowe, a firma odpowie swoją propozycją metodologiczną – odpowiednio wycenioną. Należy wówczas uważnie zapoznać się ofertą badania marketingowego, pamiętając, że najrzetelniejsze rezultaty uzyskamy przy zastosowaniu większej ilości wzajemnie się weryfikujących narzędzi.

Etap 4: Pozyskiwanie, weryfikacja i analiza zebranych danych

Następnie wybrana firma badawcza przystąpi do pozyskiwania danych. Ten etap realizacji może oznaczać terenowe spotkania z respondentami i telefoniczne wywiady – są to najpopularniejsze sposoby pozyskiwania materiału badawczego, który zostanie poddany wnikliwej analizie i weryfikacji w dalszym procesie. Posługując się metodami badawczymi czerpiącymi z osiągnięć socjologii, ekonomii, statystyki i informatyki wykwalifikowani badacze określą i zinterpretują zależności zaobserwowane w materiale badawczym.

Etap 5: Opracowanie wniosków i rekomendacji oraz raportu końcowego z badania

 Opracowanie wniosków i rekomendacji to finałowy etap badania rynkowego, którego zakończeniem jest zwykle przekazanie przedsiębiorcy kompletnej dokumentacji badania i – przede wszystkim – raportu. Raport zwykle składa się z rozdziału metodologicznego, tłumaczącego i opisującego kolejność działań wykonanych przez firmę badawczą, rozdziału prezentującego wyniki i zależności, w którym następuje opis zebranych danych i ich interpretacja oraz z rozdziału zawierającego wnioski z interpretacji materiału i proponowane przez badaczy wskazówki, co do możliwości wpłynięcia na wartość określonych wskaźników w przyszłości.