Systemy informatyczne dla firm

System informatyczny, którego zadaniem jest właściwe dopasowanie się do osobliwych potrzeb danego przedsiębiorstwa lub instytucji jest po prostu aplikacją dedykowaną. Firmy, które decydują się na tzw. oprogramowanie szyte na miarę bardzo wiele zyskują. Głównym autem jest ułatwiony przepływ informacji wewnątrz firmy, który organizowany jest właśnie przez ten system.

Błędy niewielkich firm

Niewielkie firmy często popełniają jeden, podstawowy błąd, a mianowicie, pracują tylko na arkuszu kalkulacyjnym. Bardzo często zdarza się, że jest to główne narzędzie, dzięki któremu możliwe jest przygotowanie właściwego raportu czy zestawienia. Wszelkie zbiory danych, jak zbiory: zamówień, wysłanych produktów, kontrahentów tworzone są we wspomnianym arkuszu kalkulacyjnym. Różne formaty są jednym z atutów korzystania z prostych rozwiązań. Inną korzyścią jest rzadkie przenoszenie danych, a także fakt, że nikt poza twórcą nie jest w stanie w prawidłowy sposób skorzystać ze stworzonej bazy. Ostatnim autem przygotowanej bazy we własnym zakresie jest jej niski koszt. Oprócz przytoczonych korzyści, taki system posiada już tylko wady. Jedną z nich jest nieujednolicony mechanizm bezpieczeństwa stworzonych kopii. Pod względem rozwojowym strategii firmy, korzystanie tylko z prostego arkusza kalkulacyjnego może spowodować utratę danych. Niewłaściwie działająca konkurencja, może przyczynić się nawet do upadku firmy.

Programy dla firm

Aby firma mogła prężnie się rozwijać, ważne jest usprawnienie pracy całego zespołu. Dobrym krokiem jest zdecydowanie się na stworzenie profesjonalnej aplikacji dedykowanej. Zapewnia ona nie tylko bezpieczeństwo danych, lecz także ich integralność. Program szyty na miarę służy nie tylko do archiwizacji baz danych, lecz również zabezpieczania danych w taki sposób, by nikt spoza firmy nie mógł z nich skorzystać. Takie zadanie umożliwia zdefiniowanie praw dostępu. Firma zlecająca stworzenie odpowiedniego oprogramowania dla firmy, może wskazać ilu osobom, będzie ono udostępnione, tym samym nie wszyscy pracownicy będą mieli dostęp do wszystkich informacji. Aplikacje dedykowane, np. aplikacja bazodanowa zdecydowanie ułatwia pracę, gdyż „zapamiętuje” pewne czynności. Jedną z nich jest ręczne wprowadzanie danych do systemów. Profesjonalny system znacząco przyspieszy i zoptymalizuje ten proces. Programy szyte na miarę przyczyniają się do wzrostu dynamiki ekonomicznej firmy, a także wzrostu efektywności działania. Inną korzyścią z korzystania z oprogramowania komercyjnego jest minimalizacja błędów związanych z wysyłką lub składaniem niewłaściwych zamówień. Oferta firmy staje się bardziej precyzyjna, dzięki zarządzaniu centralnemu. Przyspieszając transakcje, zwiększa się poziom produktywności całej firmy.

Decyzje, decyzje…

Decyzje marketingowe wymagają rozwagi i dystansu oraz całościowego oglądu danej kwestii. Świetnym sposobem na uzyskanie odpowiedniej perspektywy jest wykonanie badania sondażowego, które pozwoli wnioskować także na przyszłość.

W przypadku własnego zdrowia nauczyliśmy się już, że częste badania stanowią szansę, a nie zagrożenie i postrzegamy dziś człowieka poddającego się badaniom jako zdrowego, zaangażowanego w aktywną profilaktykę. Podobnie rzecz powinna się mieć, jeśli chodzi o badania w przedsiębiorstwie, którego dobrostan również zależy od szybkiego wykrywania zagrożeń – tak w jego własnych strukturach, jak i na zewnątrz.

Sondaż – to jest coś…

Badania jednak są postrzegane jako luksus, na który nie każda firma może sobie pozwolić. Zlecenie sondażu odbywa się zwykle jako jednorazowa akcja, która kosztuje relatywnie dużo i bardzo długo trwa. Trudno wyobrazić sobie regularne – na przykład kwartalne – badania, wykonywane przez zewnętrzną firmę badawczą. A może udałoby się samodzielnie je poprowadzić?

Wykonanie sondażu najlepiej byłoby zlecić osobnej komórce w firmie, to jednak generuje koszty zatrudnienia oraz koszty związane z samym prowadzeniem badań, jak choćby wydruk materiałów do przeprowadzenia ankietyzacji, które następnie trzeba będzie przechowywać oraz zdigitalizować zebrane za ich pośrednictwem dane.

Alternatywa?

A gdyby możliwe było wykonanie badania inaczej? Dzięki znacznej automatyzacji procesu badawczego można byłoby zredukować koszty badania, digitalizując dane już w momencie ich pozyskiwania, nie tracąc czasu ani pieniędzy na papierowe formularze. Taką metodą ankietyzacji jest CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interviewing), którego zastosowanie sprawia, że samodzielna realizacja badań jest możliwa dla każdego, kto posiada komputer z dostępem do Internetu oraz zestaw słuchawkowy. Potrzebne będzie jeszcze tylko właściwe oprogramowanie.

W internetowej ofercie naszej firmy znaleźć można CATI-System – autorskie oprogramowanie do CATI, stworzone w oparciu o wieloletnie doświadczenie branżowe. Informatycy tworzący ten system do badań telefonicznych służą naszym klientom stałym wsparciem techniczno-merytorycznym, a na stornie udostępniona jest już wersja demo. To oprogramowanie do CATI po zakupie licencji umożliwi tworzenie kwestionariuszy ankietowych oraz kont ankieterskich, zakładanych z poziomu panelu administratora. Przyjazny interfejs i kompatybilność z podstawowymi przeglądarkami zyskuje naszemu oprogramowaniu do CATI przyjazne zainteresowanie.

Dlaczego warto

Pracę z naszym oprogramowaniem dla CATI rozpoczyna kreacja formularza ankietowego. Ze względu na konieczność dużej swobody w tej kwestii – różnorodna tematyka badań wymaga różnego podejścia –  istnieje możliwość stworzenia ankiet o różnym stopniu skomplikowania. Można wzbogacić ankietę poprzez dodanie treści multimedialnych (na przykład nagrań). Same pytania ankietowe mogą mieć charakter filtrujący, to znaczy dana odpowiedź kwalifikuje respondenta do kolejnego pytania – innego w przypadku A i innego w przypadku B. Odpowiedzi na pytania mogą także być wyrażane w stopniach oceny. Duże nawarstwienie może powodować błędy logiczne, utrudniające interpretację wyników. Eliminacji takich błędów służy moduł testowania logiki ankiety, który pozwoli na prześledzenie wszystkich przejść miedzy pytaniami. Inny rodzaj błędów eliminowany jest przez moduł analizy próby, który pozwala na automatyczne zatrzymanie badania, w przypadku osiągnięcia próby o zadanych parametrach, a więc działa poprzez nałożenie ograniczeń na poszczególne zmienne w ankiecie.

CATI-System udostępniany jest na naszym serwerze, gdzie tworzona jest także automatycznie kopia zapasowa dokumentacji badania – formularzy i zabranych baz danych. Dzięki temu ewentualna awaria sprzętu komputerowego nie pozbawi badacza wyników pracy. Liczne specjalistyczne funkcjonalności oprogramowania do CATI zostały zaprojektowane w celu ułatwienia obsługi badania i eliminacji możliwych błędów.