Medical and pharmaceutical market research

The healthcare industry is undergoing rapid change, dynamic discoveries and pressures driving business decisions and corporate growth. Business models are being forced to evolve as healthcare continues to shift from a treatment focus to points of wellness, prediction, personalization, and prevention. Operating on medical market and pharmaceutical market (or – healthcare market) is very demanding. It is because of development potential and unusually high level of competitiveness. On this market you can find huge international corporations like Novartis, Pfizer, Johnson & Johnson and Teva, but beside of them on this market are operating also large, medium and small companies, sometimes only on regional scale. This market is very attractive for new companies, but if you are representative of such company, before you enter this market, consider investment in medical marketing research Poland conducted by professionals.  Thanks to them you will have better coming on the market.

What to do to conduct proper healthcare market research Poland

It is possible to conduct pharmaceutical, medical device and healthcare research. Market research agencies implement research projects by the use of traditional, telephone and online and mobile qualitative and quantitative methods. This allow researchers to gain insights from healthcare professionals with time and scheduling constraints and healthcare patients with mobility constraints. They provide full service solutions by network of pollsters, moderators, interviewers, mystery clients and coordinators of research specialize in healthcare. Professional analytics and statisticians will help you plan, field and manage your research projects.  Our project managers and client services team will help you every step of the way to ensure you meet your research objectives are met with success.

Market research for pharmacy Poland – data usage

After the decisions about what to study and when, and for how much money, medical company’s managers and specialists from market research agency decide which fields of company’s activity to study and by the use of which methods and techniques. When it is decided what to use to study, it is essential to use at least two of techniques, one from quantitative research method, and the other from qualitative research method. It is possible to use online questionnaires (CAWI), telephone questionnaires (CATI), computer assisted questionnaires (CAPI), traditional, paper personal questionnaires (PAPI), individual in-depth interviews (IDI), focus group interviews (FGI), case studies, mystery client studies, desk research, SWOT analysis. And finally, you have to determine which target group to study: physicians, patients, pharmacists, medical staff, nurses or some of them or maybe each one of this groups.

Szybkorotujące produkty – branża FMCG

Branża FMCG, czyli Fast Moving Consumer Goods jest branżą produktów codziennego użytku, szybkotorujących (szybkozbywalnych) oraz zaspokajających podstawowe potrzeby konsumentów. Cechuje ją bardzo wysoki stopień konkurencyjności, co wynika z angielskiej definicji. Na opisywane produkty jest wysokie zapotrzebowanie, ale liczba klientów też jest odpowiednio wysoka. Niski koszt produkcji i masowa sprzedaż powodują pojawianie się dużej liczby konkurencji. Z jednej strony oznacza to zapewniony popyt na artykuły, lecz z drugiej wysoce konkurencyjny rynek FMCG utrudnia przetrwania sporej liczby firm. Produkty atrakcyjne i potrzebne konsumentom na co dzień, pojawiają się na półkach sklepowych nawet w liczbie kilkunastu marek, co utrudnia podjęcie decyzji o wyborze danego produktu. Aby wejść na rynek z produktem, trzeba ponieść niemałe koszty działań marketingowych. Warto przeprowadzić badanie rynku FMCG, aby poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Owa inicjacja badania powinna leżeć po stronie działu sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Przed przystąpieniem do realizacji badania, warto dowiedzieć się czego oczekują klienci, jakie koszty są w stanie ponieść w czasie zakupów, co z oferty firmy wcześniej się sprawdzało, a co warto wprowadzić na rynek, jak usprawnić dystrybucję, itp.

Jak przygotować firmę na konkurencję

Atrakcyjna kampania marketingowa może zachęcić konsumentów do zmiany przyzwyczajeń zakupowych. Klienci sklepów bardzo często są lojalni wobec marki danego produktu spożywczego, tytoniowego czy kosmetyków, dlatego reklama powinna zmienić ich upodobania i przekonać do zmiany marki. Firma powinna być przygotowana jednak na każdą ewentualność, gdyż nierzadko klienci wymagają dobrej jakości produktu za niewielkie pieniądze.

Aby wprowadzić nowy produkt na rynek, firma zobligowana jest przedsięwziąć działania dzięki którym klienci otworzą się na nowości. Przeprowadzane badania powinny tworzyć strategię odpowiedniego działania. Najważniejsze jest, aby stworzyć bardzo dobra koncepcję owego działania. Na samym początku warto zastanowić się o jaki produkt chodzi, do kogo będzie kierowany, jaka ma być jego cena, w jaki sposób ma być sprzedawany oraz jak go reklamować. Kolejnym krokiem jest rozpoznanie konkurencji na danym rynku, dowiedzieć się o oczekiwaniach odbiorców. Gdy firma wprowadzi już produkt na rynek, warto badać skuteczność realizowanej kampanii.

Metoda

By badania rynku FMCG były dobrze przeprowadzone i trafił odo odpowiedniej liczby odbiorców, ważna jest metoda, za pomocą której firma przeprowadzi badanie. Metody wykorzystywane do prowadzenia tego typu badań to metody jakościowe. Nie należy przy tym pomijać całkowicie metod ilościowych, które są świetnym uzupełnieniem wyników jakościowych. Otrzymane dane poddaje się fachowej analizie, a następnie otrzymane wnioski przekazywane są klientowi.

Branża farmaceutyczna i medyczna a badania rynku farmacja

W sektorze farmaceutycznym i medycznym konkurencja jest ogromna. Nikogo, kto w nim działa nie trzeba o tym przekonywać. Co jednak zrobić, by ułatwić swojemu przedsiębiorstwu funkcjonowanie na tym rynku? Okazuje się, że jednym z kluczowych elementów jest przeprowadzanie badań rynku i badań marketingowych. Są też inne narzędzia, jednak tutaj omówimy badania rynku farmacja. Dzięki nim można uzyskać wiedzę na temat rynku, na którym funkcjonuje przedsiębiorstwo (konkurencji, otoczeniu, ewentualnych niszach rynkowych itd.), na temat produktów/usług firmy (opakowania, informacje, reklamy itp.), a także obecnych i potencjalnych klientów (satysfakcja, potrzeby, oczekiwania, oceny). Po uzyskaniu danych na te tematy, można je przeanalizować i dzięki uzyskanym wynikom sformułować wnioski wpływające na poprawę działań sekcji marketingu, obsługi klienta, sprzedaży itp.

 Metody i techniki do wyboru w przypadku badania rynku farmacja

W związku z tym, jak pozytywnie może wpłynąć przeprowadzanie badań na funkcjonowanie firmy, należy przeprowadzać je w miarę regularnie. To oznacza wprowadzenie ich do normalnego funkcjonowania firmy. W zależności od tematyki, obszaru działania firmy, jaki chce się zbadać, należy je przeprowadzać co kilka miesięcy bądź co roku. Najbardziej optymalną sytuacją byłoby przeszkolenie pracowników wspomnianych wyżej działów w zakresie podstaw badań rynku i badań marketingowych. Na początek warto jednak zainwestować w usługi agencji badawczej. Profesjonaliści na podstawie wskazanych przez przedsiębiorstwo tematów/obszarów wybiorą grupy do badania i techniki, jakie należy wykorzystać. Co do grup, to są to przede wszystkim klienci, firmy współpracujące, instytucje otoczenia, czy sami pracownicy firmy. Co do technik badawczych najbardziej popularne są ilościowe: CAWI – badanie online, w którym ankietowany przed swoim komputerem wypełnia elektroniczny formularz ankiety i CAPI – badanie bezpośrednie, w którym ankieter zadaje ankietowanemu pytania i zaznacza odpowiedzi na tablecie czy smart fonie, korzystając z odpowiedniej aplikacji. Dużo rzadziej korzysta się z tradycyjnych ankiet papierowych (PAPI) i badań telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). Są również techniki badań jakościowych, jak indywidualne wywiady pogłębione (IDI) i zogniskowane wywiady grupowe (FGI). Te techniki można uzupełnić badaniami tajemniczego klienta (mystery client/shopping), analizą danych zastanych (desk research), czy analizą SWOT (badanie silnych i mocnych stron, szans i zagrożeń). Ich wykorzystanie, łączenie, przygotowywanie analiz, zależy od tematyki badawczej i grup, jakie chce się zbadać. Najlepiej jednak jest łączyć elementy badań ilościowych z jakościowymi. Da to pełny obraz sytuacji. Wyobraźmy sobie na przykład badanie reklamy. W tym przypadku przyda się zarówno badanie CAWI wśród obecnych i potencjalnych klientów, jak i kilka grup fokusowych składających się z obecnych klientów znających i nieznających danych reklam. W badaniu CAWI można zadać serię pytań zamkniętych lub półotwartych i pogłębić analizę w wywiadach grupowych, gdzie odbędzie się dyskusja nad maksymalnie kilkunastoma pytaniami otwartymi.

Zastosowanie badań rynku farmaceutycznego i medycznego w działalności firmy

Po uzyskaniu wyników analizy w postaci danych zbiorczych i wniosków ogólnych i szczegółowych, można przejść do tworzenia rekomendacji. Jeśli badania przeprowadzono wiarygodnie, rzetelnie, z dbałością o szczegóły, stworzenie wniosków a następnie rekomendacji będzie proste. Dużo trudniejsze jest wdrożenie ewentualnych zmian w działaniu poszczególnych działów firmy. Może to potrwać nawet kilka miesięcy, jeśli jest to dział obsługi klienta (kursy, szkolenia, restrukturyzacja itp.). Najtrudniejsze jest zaś wprowadzenie nowego produktu, rebrading, czy zmiana składu produktu.