Company’s research tools

One of the main industries today is FMCG (Fast Moving Consumer Goods) or CPG (Consumer Packaged Goods) industry, with huge corporations and international influence. Curious thing about it is that although many people buy its products every week or two, we do not know this name: FMCG or CPG. And we underestimate influence of this industry, which is worth sometimes more than GDP of developing countries. Its categories include: household items, like cleaners, polishes, air care; confectionary, ice-cream, snacks, baked goods, fresh products, beverages, alcoholic beverages, stationery, health supplements. Within this castor brands you can find such as: PepsiCo, Johnson & Johnson, Unilever, Walkers, L’Oreal, Procter & Gamble, Coca-Cola, Heinz, Kraft, Nestle, Henkel. In these circumstances, when the production is low-cost and massive, and sell prices are very appealing, level of competitiveness may be too big for some companies. But there is a way to manage things on this market. The best tool for this task is market research Poland.

How to properly use market research tool 

For each company research project is different. You can study, for example: brand positioning, packaging testing, range optimization, category management, development of a new product, advertisements testing, decision process, supply chain optimisation, production planning, production unit cost reduction, application of external best practise. Each one of these themes is important, but when a company is determined to conduct market surveys Poland, it sometimes happens, that its representatives want to study everything at once. This is impossible, so it is recommended to divide a big research project to small parts and conduct surveys on a regular basis. And it is also recommended to hire a market research agency, because its research team help a company to make the best decisions about research project. Every agency use a range of qualitatibe and quantitative techniques, online and offline (face to face). Each research project is designed to the specific parameters and company’s aims.

Market research in Poland

After a research project a company has at its disposal credible data and information, which might help improve company’s activity in many ways. For example: improve effectiveness, increase production line, improve capacity, reduce overtime, reduce set-up times, improve staff-motivation, improve management strategy, developing strategy or marketing strategy. Everything to help company on high dynamic and innovative market. These data and information help a company to maintain a better position on a competitive market through changes and diversification. Research agency may help build a better strategy with comprehensive insights and creative thinking and navigation on this market. They help companies to succeed.

Szybkorotujące produkty – branża FMCG

Branża FMCG, czyli Fast Moving Consumer Goods jest branżą produktów codziennego użytku, szybkotorujących (szybkozbywalnych) oraz zaspokajających podstawowe potrzeby konsumentów. Cechuje ją bardzo wysoki stopień konkurencyjności, co wynika z angielskiej definicji. Na opisywane produkty jest wysokie zapotrzebowanie, ale liczba klientów też jest odpowiednio wysoka. Niski koszt produkcji i masowa sprzedaż powodują pojawianie się dużej liczby konkurencji. Z jednej strony oznacza to zapewniony popyt na artykuły, lecz z drugiej wysoce konkurencyjny rynek FMCG utrudnia przetrwania sporej liczby firm. Produkty atrakcyjne i potrzebne konsumentom na co dzień, pojawiają się na półkach sklepowych nawet w liczbie kilkunastu marek, co utrudnia podjęcie decyzji o wyborze danego produktu. Aby wejść na rynek z produktem, trzeba ponieść niemałe koszty działań marketingowych. Warto przeprowadzić badanie rynku FMCG, aby poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Owa inicjacja badania powinna leżeć po stronie działu sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Przed przystąpieniem do realizacji badania, warto dowiedzieć się czego oczekują klienci, jakie koszty są w stanie ponieść w czasie zakupów, co z oferty firmy wcześniej się sprawdzało, a co warto wprowadzić na rynek, jak usprawnić dystrybucję, itp.

Jak przygotować firmę na konkurencję

Atrakcyjna kampania marketingowa może zachęcić konsumentów do zmiany przyzwyczajeń zakupowych. Klienci sklepów bardzo często są lojalni wobec marki danego produktu spożywczego, tytoniowego czy kosmetyków, dlatego reklama powinna zmienić ich upodobania i przekonać do zmiany marki. Firma powinna być przygotowana jednak na każdą ewentualność, gdyż nierzadko klienci wymagają dobrej jakości produktu za niewielkie pieniądze.

Aby wprowadzić nowy produkt na rynek, firma zobligowana jest przedsięwziąć działania dzięki którym klienci otworzą się na nowości. Przeprowadzane badania powinny tworzyć strategię odpowiedniego działania. Najważniejsze jest, aby stworzyć bardzo dobra koncepcję owego działania. Na samym początku warto zastanowić się o jaki produkt chodzi, do kogo będzie kierowany, jaka ma być jego cena, w jaki sposób ma być sprzedawany oraz jak go reklamować. Kolejnym krokiem jest rozpoznanie konkurencji na danym rynku, dowiedzieć się o oczekiwaniach odbiorców. Gdy firma wprowadzi już produkt na rynek, warto badać skuteczność realizowanej kampanii.

Metoda

By badania rynku FMCG były dobrze przeprowadzone i trafił odo odpowiedniej liczby odbiorców, ważna jest metoda, za pomocą której firma przeprowadzi badanie. Metody wykorzystywane do prowadzenia tego typu badań to metody jakościowe. Nie należy przy tym pomijać całkowicie metod ilościowych, które są świetnym uzupełnieniem wyników jakościowych. Otrzymane dane poddaje się fachowej analizie, a następnie otrzymane wnioski przekazywane są klientowi.