Medical and pharmaceutical market research

The healthcare industry is undergoing rapid change, dynamic discoveries and pressures driving business decisions and corporate growth. Business models are being forced to evolve as healthcare continues to shift from a treatment focus to points of wellness, prediction, personalization, and prevention. Operating on medical market and pharmaceutical market (or – healthcare market) is very demanding. It is because of development potential and unusually high level of competitiveness. On this market you can find huge international corporations like Novartis, Pfizer, Johnson & Johnson and Teva, but beside of them on this market are operating also large, medium and small companies, sometimes only on regional scale. This market is very attractive for new companies, but if you are representative of such company, before you enter this market, consider investment in medical marketing research Poland conducted by professionals.  Thanks to them you will have better coming on the market.

What to do to conduct proper healthcare market research Poland

It is possible to conduct pharmaceutical, medical device and healthcare research. Market research agencies implement research projects by the use of traditional, telephone and online and mobile qualitative and quantitative methods. This allow researchers to gain insights from healthcare professionals with time and scheduling constraints and healthcare patients with mobility constraints. They provide full service solutions by network of pollsters, moderators, interviewers, mystery clients and coordinators of research specialize in healthcare. Professional analytics and statisticians will help you plan, field and manage your research projects.  Our project managers and client services team will help you every step of the way to ensure you meet your research objectives are met with success.

Market research for pharmacy Poland – data usage

After the decisions about what to study and when, and for how much money, medical company’s managers and specialists from market research agency decide which fields of company’s activity to study and by the use of which methods and techniques. When it is decided what to use to study, it is essential to use at least two of techniques, one from quantitative research method, and the other from qualitative research method. It is possible to use online questionnaires (CAWI), telephone questionnaires (CATI), computer assisted questionnaires (CAPI), traditional, paper personal questionnaires (PAPI), individual in-depth interviews (IDI), focus group interviews (FGI), case studies, mystery client studies, desk research, SWOT analysis. And finally, you have to determine which target group to study: physicians, patients, pharmacists, medical staff, nurses or some of them or maybe each one of this groups.

Propozycja dla firm – tajemniczy klient

Niezależnie od profilu działalności firmy, czy jest to produkcja, czy usługi, niezależnie również od wielkości, każde przedsiębiorstwo stara się realizować badania marketingowe i badania rynku. W przypadku małych firm są to bardzo proste badania, polegające na rozmowach z klientami osobiście, by wysondować ich opinie o produktach czy usługach, pozyskać informacje skąd dowiedzieli się o firmie. W przypadku firm średnich i dużych są to profesjonalne badania zlecane agencjom badawczym. Spośród nich najważniejsze są badania opinii klientów, a wśród nich – badania jakości obsługi. Dzięki badaniom jakości obsługi przedsiębiorstwo może usprawnić działanie poszczególnych działów odpowiedzialnych za kontakty z klientami, takich jak: sprzedaż, obsługa, infolinia, reklamacje, PR. Takim badaniem jest tajemniczy klient.

Początek projektu badawczego

Cały projekt badawczy w przypadku firm dużych i średnich rozpoczyna się od wybrania agencji badawczej, jakiej zlecimy prowadzenie badania. Musi to być firma z odpowiednio dużym zespołem i dysponująca wieloletnim doświadczeniem poświadczonym referencjami. Warto poświęcić czas, by te referencje sprawdzić. Po wybraniu firmy badawczej następują konsultacje dotyczące tego, działanie jakich działów związanych z kontaktami z klientami chcemy zbadać, przy pomocy jakich metod/technik, jakiego kwestionariusza/scenariusza i oczywiście w jakim okresie. Jeśli chodzi o technikę tajemniczy klient to nie ma w niej kwestionariusza, jest natomiast karta oceny placówki/pracowników i scenariusz wizyty.

Rezultaty badania tajemniczy klient

Prawidłowe badanie mystery shopping wygląda w ten sposób, że audytor najpierw ocenia ogólnie daną placówkę. W skład tej oceny wchodzi m.in. estetyka, poziom czystości, widoczność logotypów, informacji, przekazów reklamowych. Następnie audytor dokonuje zakupów, komunikując się z pracownikami placówki. Na tej podstawie zostaje wypełniona karta oceny i powstaje raport z wizyty w konkretnej placówce. Oczywiście wszystkie oceny również są analizowane całościowo i opracowywane w ten sposób, by możliwe było ustosunkowanie się zarządzających do oceny danej placówki, jak i grupy placówek, czy całej sieci. Pozwala to na zidentyfikowanie wiodących placówek i tych z problemami.

Opis wymagań dotyczących audytorów

Audytorem, a więc tajemniczym klientem, nie może zostać każdy. W przeciwieństwie do ankieterów, czy teleankieterów, którzy posługują się wystandaryzowanym kwestionariuszem, w tajemniczym kliencie bardzo dużo zależy od samego audytora. Dlatego musi to być osoba komunikatywna, otwarta, ale i pewna siebie, z umiejętnościami aktorskimi, potrafiąca posługiwać się bez problemów sprzętem elektronicznym i aplikacją badawczą.