Intuicyjne badania online w biznesie – branża medyczna i farmaceutyczna

Platforma internetowa, dzięki której możliwe jest prowadzenie procesu badawczego w zakresie rozpoznawalności produktów farmaceutycznych i usług medycznych to nowoczesne rozwiązanie w biznesie. Dzięki niemu mogą Państwo rozeznać, czy produkty i usługi proponowane przez Państwa markę są dostrzegalne na rozwiniętym rynku medyczno-farmaceutycznym. Poprzez badania online można dowiedzieć się, czy marka wyprzedza konkurencję pod względem jakości obsługi klienta i efektywności prowadzonych kampanii reklamowych.

 

Czemu służą systemy badawcze?
Systemy badawcze stworzone przez ekspertów z dziedziny statystyki, badań rynku, analiz i ekonomii wspomagają badania nad satysfakcją klientów – użytkowników określonych specyfików medycznych i usług medycznych. Dzięki zaawansowanym modułom, w trakcie prowadzenia badania online można sprawdzić, czy pacjenci:

  • Są zadowoleni z jakości obsługi medycznej, czy też obsługi recepcji,
  • Odczuwają różnice w skuteczności leczenia oraz niwelowania bólu,
  • Odczuwają satysfakcję zachowań personelu medycznego w reakcji na potrzeby psychologiczne,
  • Doświadczają realizacji procedur związanych z informowaniem o stanie zdrowia oraz prowadzonymi zabiegami.

Badania sektora leków OTC, leków na receptę, czy też suplementów diety to kolejny element funkcjonalności platform badawczych online. Procesy, takie jak: wprowadzenie nowego produktu na rynek, zmierzenie jakości kampanii reklamowych, sprawdzenie jakości koncepcji nowych opakowań leków oraz produktów medycznych można prowadzić dzięki różnym panelom badań opinii.

 

Zróżnicowane platformy do prowadzenia badań
Platformy takie jak: Badanie Opinii.pl, eCRF.biz™, SurvGo™ oraz CATI-System, stworzone przez ekspertów BioStat® pozwolą na szybkie zgromadzenie danych oraz analizę otrzymanego materiału. Badania online dostarczają wiedzę na temat rozpoznawalności leków oraz produktów medycznych, chęci ich stosowania a także jakości prowadzonych kampanii promocyjnych i marketingowych.

 

Rozwój w biznesie medyczno-farmaceutycznym
Nowe strategie rozwojowe w branży medycznej oraz wprowadzanie zmian, dzięki którym firma staje się bardziej przystępna pacjentom i lekarzom, odnotowując przy tym zyski sprzedażowe jest jednym z celów badań online pacjentów i klientów. Już dziś możesz sprawdzić, jak Twoja firma jest postrzegana przez odbiorców dzięki nowatorskim narzędziom badawczym BioStat®.

Propozycja dla firm – tajemniczy klient

Niezależnie od profilu działalności firmy, czy jest to produkcja, czy usługi, niezależnie również od wielkości, każde przedsiębiorstwo stara się realizować badania marketingowe i badania rynku. W przypadku małych firm są to bardzo proste badania, polegające na rozmowach z klientami osobiście, by wysondować ich opinie o produktach czy usługach, pozyskać informacje skąd dowiedzieli się o firmie. W przypadku firm średnich i dużych są to profesjonalne badania zlecane agencjom badawczym. Spośród nich najważniejsze są badania opinii klientów, a wśród nich – badania jakości obsługi. Dzięki badaniom jakości obsługi przedsiębiorstwo może usprawnić działanie poszczególnych działów odpowiedzialnych za kontakty z klientami, takich jak: sprzedaż, obsługa, infolinia, reklamacje, PR. Takim badaniem jest tajemniczy klient.

Początek projektu badawczego

Cały projekt badawczy w przypadku firm dużych i średnich rozpoczyna się od wybrania agencji badawczej, jakiej zlecimy prowadzenie badania. Musi to być firma z odpowiednio dużym zespołem i dysponująca wieloletnim doświadczeniem poświadczonym referencjami. Warto poświęcić czas, by te referencje sprawdzić. Po wybraniu firmy badawczej następują konsultacje dotyczące tego, działanie jakich działów związanych z kontaktami z klientami chcemy zbadać, przy pomocy jakich metod/technik, jakiego kwestionariusza/scenariusza i oczywiście w jakim okresie. Jeśli chodzi o technikę tajemniczy klient to nie ma w niej kwestionariusza, jest natomiast karta oceny placówki/pracowników i scenariusz wizyty.

Rezultaty badania tajemniczy klient

Prawidłowe badanie mystery shopping wygląda w ten sposób, że audytor najpierw ocenia ogólnie daną placówkę. W skład tej oceny wchodzi m.in. estetyka, poziom czystości, widoczność logotypów, informacji, przekazów reklamowych. Następnie audytor dokonuje zakupów, komunikując się z pracownikami placówki. Na tej podstawie zostaje wypełniona karta oceny i powstaje raport z wizyty w konkretnej placówce. Oczywiście wszystkie oceny również są analizowane całościowo i opracowywane w ten sposób, by możliwe było ustosunkowanie się zarządzających do oceny danej placówki, jak i grupy placówek, czy całej sieci. Pozwala to na zidentyfikowanie wiodących placówek i tych z problemami.

Opis wymagań dotyczących audytorów

Audytorem, a więc tajemniczym klientem, nie może zostać każdy. W przeciwieństwie do ankieterów, czy teleankieterów, którzy posługują się wystandaryzowanym kwestionariuszem, w tajemniczym kliencie bardzo dużo zależy od samego audytora. Dlatego musi to być osoba komunikatywna, otwarta, ale i pewna siebie, z umiejętnościami aktorskimi, potrafiąca posługiwać się bez problemów sprzętem elektronicznym i aplikacją badawczą.

Szybkorotujące produkty – branża FMCG

Branża FMCG, czyli Fast Moving Consumer Goods jest branżą produktów codziennego użytku, szybkotorujących (szybkozbywalnych) oraz zaspokajających podstawowe potrzeby konsumentów. Cechuje ją bardzo wysoki stopień konkurencyjności, co wynika z angielskiej definicji. Na opisywane produkty jest wysokie zapotrzebowanie, ale liczba klientów też jest odpowiednio wysoka. Niski koszt produkcji i masowa sprzedaż powodują pojawianie się dużej liczby konkurencji. Z jednej strony oznacza to zapewniony popyt na artykuły, lecz z drugiej wysoce konkurencyjny rynek FMCG utrudnia przetrwania sporej liczby firm. Produkty atrakcyjne i potrzebne konsumentom na co dzień, pojawiają się na półkach sklepowych nawet w liczbie kilkunastu marek, co utrudnia podjęcie decyzji o wyborze danego produktu. Aby wejść na rynek z produktem, trzeba ponieść niemałe koszty działań marketingowych. Warto przeprowadzić badanie rynku FMCG, aby poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Owa inicjacja badania powinna leżeć po stronie działu sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Przed przystąpieniem do realizacji badania, warto dowiedzieć się czego oczekują klienci, jakie koszty są w stanie ponieść w czasie zakupów, co z oferty firmy wcześniej się sprawdzało, a co warto wprowadzić na rynek, jak usprawnić dystrybucję, itp.

Jak przygotować firmę na konkurencję

Atrakcyjna kampania marketingowa może zachęcić konsumentów do zmiany przyzwyczajeń zakupowych. Klienci sklepów bardzo często są lojalni wobec marki danego produktu spożywczego, tytoniowego czy kosmetyków, dlatego reklama powinna zmienić ich upodobania i przekonać do zmiany marki. Firma powinna być przygotowana jednak na każdą ewentualność, gdyż nierzadko klienci wymagają dobrej jakości produktu za niewielkie pieniądze.

Aby wprowadzić nowy produkt na rynek, firma zobligowana jest przedsięwziąć działania dzięki którym klienci otworzą się na nowości. Przeprowadzane badania powinny tworzyć strategię odpowiedniego działania. Najważniejsze jest, aby stworzyć bardzo dobra koncepcję owego działania. Na samym początku warto zastanowić się o jaki produkt chodzi, do kogo będzie kierowany, jaka ma być jego cena, w jaki sposób ma być sprzedawany oraz jak go reklamować. Kolejnym krokiem jest rozpoznanie konkurencji na danym rynku, dowiedzieć się o oczekiwaniach odbiorców. Gdy firma wprowadzi już produkt na rynek, warto badać skuteczność realizowanej kampanii.

Metoda

By badania rynku FMCG były dobrze przeprowadzone i trafił odo odpowiedniej liczby odbiorców, ważna jest metoda, za pomocą której firma przeprowadzi badanie. Metody wykorzystywane do prowadzenia tego typu badań to metody jakościowe. Nie należy przy tym pomijać całkowicie metod ilościowych, które są świetnym uzupełnieniem wyników jakościowych. Otrzymane dane poddaje się fachowej analizie, a następnie otrzymane wnioski przekazywane są klientowi.

Etapy realizacji badania marketingowego

Etap 1: Określenie obszaru i celów badania

Pracę nad badaniami marketingowymi należy rozpocząć od określenia obszarów badawczych i zidentyfikowania celów badania – to znaczy od sformułowania pytań, na które odpowiedzi poszukujemy. Można powiedzieć, że problematyka każdego badania marketingowego sprowadza się do związków istniejących pomiędzy czterema pojęciami: Marka – Produkt – Klient – Rynek. Istotne jest takie sformułowanie zagadnień, by odpowiedzi okazały się rzeczywiście przydatne dla przedsiębiorstwa. Wyniki rzetelnie przeprowadzonego badania marketingowego stanowią niejednokrotnie podstawę skutecznych decyzji o strategicznym znaczeniu dla firmy.

Etap 2: Dobieranie narzędzi, metodologii i technik badawczych

Następnie przychodzi czas na decyzję, czy podjąć się badania samemu, angażując wewnętrzne siły przedsiębiorstwa, czy może zlecić badanie rynku specjalistom w tej dziedzinie. Firmy poważnie traktujące badania rynku zwykle decydują się zlecić realizację firmie badawczej lub powołują specjalny dział – dzieje się tak, ponieważ wiarygodne wyniki badań można uzyskać jedynie przy zaangażowaniu wykwalifikowanych fachowców w dziedzinie badawczej. Takie osoby będą w stanie wskazać właściwe techniki, metody i narzędzia badawcze, które pozwolą uzyskać dane niezbędne do odpowiedzi na postawione przez nas pytania badawcze. Niezbędne okaże się zastosowanie więcej niż jednej metody – wówczas zastosowane narzędzia będą stanowiły dla siebie kontekst, co pozwoli na uzyskanie wiarygodnych wyników. Na obecność kilku technik pozyskiwania danych oraz ich weryfikacji trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas wyboru między ofertami uzyskanymi od zewnętrznych realizatorów badań.

Etap 3: Wybór najlepszej firmy badawczej

Przy wyborze najlepszej firmy badawczej najchętniej kierowalibyśmy się oczywiście ceną – jednak nie będzie się to sprowadzało do porównania cennika badań na stronach internetowych poszczególnych firm. Jako, że każde badanie jest jednorazowe i specyficzne, są one wyceniane indywidualnie, w zależności od tematyki i metodologii. W celu zorientowania się w kosztach należy skontaktować się z wybranymi firmami, przedstawiając zapytanie ofertowe, a firma odpowie swoją propozycją metodologiczną – odpowiednio wycenioną. Należy wówczas uważnie zapoznać się ofertą badania marketingowego, pamiętając, że najrzetelniejsze rezultaty uzyskamy przy zastosowaniu większej ilości wzajemnie się weryfikujących narzędzi.

Etap 4: Pozyskiwanie, weryfikacja i analiza zebranych danych

Następnie wybrana firma badawcza przystąpi do pozyskiwania danych. Ten etap realizacji może oznaczać terenowe spotkania z respondentami i telefoniczne wywiady – są to najpopularniejsze sposoby pozyskiwania materiału badawczego, który zostanie poddany wnikliwej analizie i weryfikacji w dalszym procesie. Posługując się metodami badawczymi czerpiącymi z osiągnięć socjologii, ekonomii, statystyki i informatyki wykwalifikowani badacze określą i zinterpretują zależności zaobserwowane w materiale badawczym.

Etap 5: Opracowanie wniosków i rekomendacji oraz raportu końcowego z badania

 Opracowanie wniosków i rekomendacji to finałowy etap badania rynkowego, którego zakończeniem jest zwykle przekazanie przedsiębiorcy kompletnej dokumentacji badania i – przede wszystkim – raportu. Raport zwykle składa się z rozdziału metodologicznego, tłumaczącego i opisującego kolejność działań wykonanych przez firmę badawczą, rozdziału prezentującego wyniki i zależności, w którym następuje opis zebranych danych i ich interpretacja oraz z rozdziału zawierającego wnioski z interpretacji materiału i proponowane przez badaczy wskazówki, co do możliwości wpłynięcia na wartość określonych wskaźników w przyszłości.